Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
Przekroczenie
dualizmu podmiotu i przedmiotu poznania odbywa się bowiem nagle i nie
ma nic wspólnego ze stopniowym przekształcaniem niedoskonałej 'jaźni
jednostkowej' w doskonałą 'jaźń oświeconą'. W tym samym znaczeniu
praktyka koncentracji na 'kluczowym wersie' jest porównywana do skoku
z dużej wysokości. Może minąć dużo czasu, zanim dana osoba odważy się
skoczyć, a wszystkie czynności poprzedzające skok, takie jak wymachy rąk,
dreptanie w miejscu czy też przybieranie pozycji gotowości do skoku, nie są
jego przyczynami.

Warto zauważyć, że 'zen wyciszone' oraz 'zen jako oczekiwanie na
oświecenie' są związane z 'praktyką stopniową', ponieważ ich celem jest
transformacja jaźni jednostkowej.
Także metoda 'wpatrywania się
Przekroczenie <br>dualizmu podmiotu i przedmiotu poznania odbywa się bowiem nagle i nie <br>ma nic wspólnego ze stopniowym przekształcaniem niedoskonałej 'jaźni <br>jednostkowej' w doskonałą 'jaźń oświeconą'. W tym samym znaczeniu <br>praktyka koncentracji na 'kluczowym wersie' jest porównywana do skoku <br>z dużej wysokości. Może minąć dużo czasu, zanim dana osoba odważy się <br>skoczyć, a wszystkie czynności poprzedzające skok, takie jak wymachy rąk, <br>dreptanie w miejscu czy też przybieranie pozycji gotowości do skoku, nie są <br>jego przyczynami. <br>&lt;page nr=135&gt;<br>Warto zauważyć, że 'zen wyciszone' oraz 'zen jako oczekiwanie na <br>oświecenie' są związane z 'praktyką stopniową', ponieważ ich celem jest <br>transformacja jaźni jednostkowej. <br>Także metoda 'wpatrywania się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego