Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
podkreślał, że sąsiedzi przed podpaleniem domu buntownika muszą zebrać się na wiecu i jednomyślnie zgodzić się na zastosowanie tej sankcji. Bez uroczyście wyrażonej jednomyślności represja mogła łatwo wyrodzić się w zwykły akt gwałtu i uruchomić spiralę odwetu. Ten sam środek represji zadekretowany przez wszystkich bez wyjątku przedstawiał się inaczej: jako solidarna zemsta całej wspólnoty na "czarnej owcy". Przymus był w tym społeczeństwie skuteczny, gdy opierał się na kolektywistycznej zasadzie "wszyscy przeciw jednemu". Musiało być jasne, że przeciwko buntowniczej jednostce obraca się ogół. Jednomyślność była zatem warunkiem podjęcia przez wiec jakiejkolwiek decyzji, której wprowadzenie w życie mogło wymagać zastosowania przymusu.
Wymóg jednomyślności
podkreślał, że sąsiedzi przed podpaleniem domu buntownika muszą zebrać się na wiecu i jednomyślnie zgodzić się na zastosowanie tej sankcji. Bez uroczyście wyrażonej jednomyślności represja mogła łatwo wyrodzić się w zwykły akt gwałtu i uruchomić spiralę odwetu. Ten sam środek represji zadekretowany przez wszystkich bez wyjątku przedstawiał się inaczej: jako solidarna zemsta całej wspólnoty na "czarnej owcy". Przymus był w tym społeczeństwie skuteczny, gdy opierał się na kolektywistycznej zasadzie "wszyscy przeciw jednemu". Musiało być jasne, że przeciwko buntowniczej jednostce obraca się ogół. Jednomyślność była zatem warunkiem podjęcia przez wiec jakiejkolwiek decyzji, której wprowadzenie w życie mogło wymagać zastosowania przymusu.<br>Wymóg jednomyślności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego