Typ tekstu: Książka
Autor: Bendyk Edwin
Tytuł: Zatruta studnia
Rok: 2002
Bratkowski w Księdze wróżb prawdziwych: W pamięci radzieckiej maszyny Mińsk-22 znalazły się wszystkie radzieckie akty prawne dotyczące pracy i emerytur; w ciągu ułamka sekundy Mińsk-22 doradza, jaką podjąć decyzję, jak oznaczyć wielkość odszkodowania czy renty, na których przepisach się oprzeć.
Informatyzacja była potrzebna, bo przy rosnącej złożoności kierowania sowieckim imperium, gdyby nie zaczęło się automatyzować procesów zarządzania, w roku 1980 wszyscy obywatele ZSRR musieliby być urzędnikami, jak prognozował w latach sześćdziesiątych akademik Wiktor Głuszkow z Kijowa. Poziom radzieckiej informatyki i elektroniki w latach sześćdziesiątych był na tyle wysoki, że pozwalał snuć wizje w pełni zinformatyzowanego przedsiębiorstwa.
Stefan Bratkowski rozmarzył
Bratkowski w Księdze wróżb prawdziwych: W pamięci radzieckiej maszyny Mińsk-22 znalazły się wszystkie radzieckie akty prawne dotyczące pracy i emerytur; w ciągu ułamka sekundy Mińsk-22 doradza, jaką podjąć decyzję, jak oznaczyć wielkość odszkodowania czy renty, na których przepisach się oprzeć. <br>Informatyzacja była potrzebna, bo przy rosnącej złożoności kierowania sowieckim imperium, gdyby nie zaczęło się automatyzować procesów zarządzania, w roku 1980 wszyscy obywatele ZSRR musieliby być urzędnikami, jak prognozował w latach sześćdziesiątych akademik Wiktor Głuszkow z Kijowa. Poziom radzieckiej informatyki i elektroniki w latach sześćdziesiątych był na tyle wysoki, że pozwalał snuć wizje w pełni zinformatyzowanego przedsiębiorstwa.<br>Stefan Bratkowski rozmarzył
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego