Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
przesłanki dla tworzenia nowej metody zarządzania w przedsiębiorstwach, którą można by nazwać "zarządzaniem przez normalizację". Nie ma możliwości wypełniania planistycznych, organizatorskich, przywódczych, kontrolnych i doskonalących funkcji w zarządzaniu jakością bez normalizacji, zapewniającej odpowiedni poziom sformalizowania i udokumentowania działań. W zarządzaniu jakością funkcje norm pełnią takie dokumenty, jak: plany, programy, projekty, specyfikacje wymagań, regulaminy, księgi służb, księgi jakości, procedury, umowy, instrukcje oraz normy przemysłowe, państwowe i międzynarodowe. Każdy dokument określający jakość postulowaną dowolnego obiektu zarządzania, pełni funkcję normy. Jednym z problemów leżącym w kompetencjach systemu zarządzającego jest uniknięcie, zasygnalizowanych uprzednio, zagrożeń związanych z normalizacją.
Wysoka ranga nadawana normalizacji we Wspólnocie Europejskiej doprowadziła
przesłanki dla tworzenia nowej metody zarządzania w przedsiębiorstwach, którą można by nazwać "zarządzaniem przez normalizację". Nie ma możliwości wypełniania planistycznych, organizatorskich, przywódczych, kontrolnych i doskonalących funkcji w zarządzaniu jakością bez normalizacji, zapewniającej odpowiedni poziom sformalizowania i udokumentowania działań. W zarządzaniu jakością funkcje norm pełnią takie dokumenty, jak: plany, programy, projekty, specyfikacje wymagań, regulaminy, księgi służb, księgi jakości, procedury, umowy, instrukcje oraz normy przemysłowe, państwowe i międzynarodowe. Każdy dokument określający jakość postulowaną dowolnego obiektu zarządzania, pełni funkcję normy. Jednym z problemów leżącym w kompetencjach systemu zarządzającego jest uniknięcie, zasygnalizowanych uprzednio, zagrożeń związanych z normalizacją.<br>Wysoka ranga nadawana normalizacji we Wspólnocie Europejskiej doprowadziła
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego