Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
Działania analizy i syntezy występują zawsze tam, gdzie podmiot rozpatruje rzeczywistość w wielopoziomowej strukturze jej złożoności.
Przykładem wykorzystania układu synergicznego jest projektowanie jakości wytwarzanych produktów, kiedy jednym z zadań projektowania jest poszukiwanie optymalnej struktury wewnętrznej produktu w procesie konstruowania, na podstawie:
- postulowanej jakości projektowanego produktu ze względu na potrzeby i specyfikację wymagań,
- postulowanych jakości składników, występujących na wszystkich poziomach złożenia produktu,
- poznanych zależności pomiędzy jakością produktu a jakością jego składników,
- poznanych zależności pomiędzy jakościami składników na tych samych lub różnych poziomach złożenia produktu.
Standardowy problem konstruowania polega na wyznaczeniu jakości składników, które w postulowanym układzie synergicznym zapewnią uzyskanie optymalnej jakości produktu
Działania analizy i syntezy występują zawsze tam, gdzie podmiot rozpatruje rzeczywistość w wielopoziomowej strukturze jej złożoności.<br>Przykładem wykorzystania układu synergicznego jest projektowanie jakości wytwarzanych produktów, kiedy jednym z zadań projektowania jest poszukiwanie optymalnej struktury wewnętrznej produktu w procesie konstruowania, na podstawie:<br>- postulowanej jakości projektowanego produktu ze względu na potrzeby i specyfikację wymagań,<br>- postulowanych jakości składników, występujących na wszystkich poziomach złożenia produktu,<br>- poznanych zależności pomiędzy jakością produktu a jakością jego składników,<br>- poznanych zależności pomiędzy jakościami składników na tych samych lub różnych poziomach złożenia produktu.<br>Standardowy problem konstruowania polega na wyznaczeniu jakości składników, które w postulowanym układzie synergicznym zapewnią uzyskanie optymalnej jakości produktu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego