Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
Ze stosowania zasady antropocentryzmu wynikają następujące zadania główne:
- badanie obiektywnych oraz subiektywnych przesłanek i mechanizmów powstawania, występowania oraz przejawiania się potrzeb, a także wynikających z nich motywacji i celów,
- generowanie pełnej i hierarchicznie (wartościowo) uporządkowanej specyfikacji wymagań, które mają spełniać przedmioty służące zaspokojeniu określonych potrzeb,
- kształtowanie jakości przedmiotów odpowiadających opracowanej specyfikacji wymagań,
- badanie skuteczności zaspokojenia potrzeb i adekwatności jakościowej zastosowanych przedmiotów,
- przeciwdziałanie powstaniu negatywnych skutków w szeroko rozumianym środowisku społecznym i przyrodniczym, w związku z nieodpowiednią jakością stosowanych przedmiotów.

2 Zasada kompleksowości
Zasada kompleksowości wynika wprost z istoty kwalitologii, w której tylko względy pragmatyczne prowadzą do ograniczenia mocy zbioru cech każdego
Ze stosowania zasady antropocentryzmu wynikają następujące zadania główne:<br>- badanie obiektywnych oraz subiektywnych przesłanek i mechanizmów powstawania, występowania oraz przejawiania się potrzeb, a także wynikających z nich motywacji i celów,<br>- generowanie pełnej i hierarchicznie (wartościowo) uporządkowanej specyfikacji wymagań, które mają spełniać przedmioty służące zaspokojeniu określonych potrzeb,<br>- kształtowanie jakości przedmiotów odpowiadających opracowanej specyfikacji wymagań,<br>- badanie skuteczności zaspokojenia potrzeb i adekwatności jakościowej zastosowanych przedmiotów,<br>- przeciwdziałanie powstaniu negatywnych skutków w szeroko rozumianym środowisku społecznym i przyrodniczym, w związku z nieodpowiednią jakością stosowanych przedmiotów.<br><br>&lt;tit&gt;2 Zasada kompleksowości&lt;/&gt;<br>Zasada kompleksowości wynika wprost z istoty kwalitologii, w której tylko względy pragmatyczne prowadzą do ograniczenia mocy zbioru cech każdego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego