Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 0406
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Rok powstania: 1998
z wolnej ręki czy w trybie zapytania o cenę zamiast przetargu nieograniczonego. Problemem jest to, że korupcjogenne są nie tyle same przepisy, ile praktyka. A w praktyce niektórzy oferenci mają wcześniejszy dostęp do szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia oraz systemie oceny ofert w planowanym zamówieniu publicznym. Często kryteria zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia formułowane są w sposób ułatwiający wygranie przetargu przez konkretną firmę. Bez uzasadnienia korzysta się z trybu zamówienia z wolnej ręki. Bardzo często cena negocjowana jest dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.
Przetarg z o.o. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, w głośnej sprawie dotyczącej zamówienia na dostawę szybkich pociągów
z wolnej ręki czy w trybie zapytania o cenę zamiast przetargu nieograniczonego. Problemem jest to, że korupcjogenne są nie tyle same przepisy, ile praktyka. A w praktyce niektórzy oferenci mają wcześniejszy dostęp do szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia oraz systemie oceny ofert w planowanym zamówieniu publicznym. Często kryteria zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia formułowane są w sposób ułatwiający wygranie przetargu przez konkretną firmę. Bez uzasadnienia korzysta się z trybu zamówienia z wolnej ręki. Bardzo często cena negocjowana jest dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. <br>Przetarg z o.o. Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, w głośnej sprawie dotyczącej zamówienia na dostawę szybkich pociągów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego