Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1997
1987). W różnych warunkach klimatycznych proporcje pomiędzy poszczególnymi czynnikami topnienia mogą być różne. Zmieniają się one także w czasie: w ciągu dnia, w rytmie roku i w dłuższych okresach.
Składniki bilansu energetycznego zmierzono tylko na nielicznych lodowcach. Są one zależne od warunków meteorologicznych. Łatwiej można korelować intensywność ablacji z obserwowanymi standardowo elementami meteorologicznymi niż z trudniejszymi do uzyskania składnikami bilansu energii. Od dawna zaobserwowano, że topnienie śniegu lub lodu w określonym czasie jest proporcjonalne do sumy wszystkich średnich dobowych temperatur powietrza powyżej zera (Finsterwalder, Schunk, 1887). Zależność tę, w różnych modyfikacjach, stosuje się w praktyce glacjologicznej do pośredniego określania wielkości ablacji
1987). W różnych warunkach klimatycznych proporcje pomiędzy poszczególnymi czynnikami topnienia mogą być różne. Zmieniają się one także w czasie: w ciągu dnia, w rytmie roku i w dłuższych okresach.<br>Składniki bilansu energetycznego zmierzono tylko na nielicznych lodowcach. Są one zależne od warunków meteorologicznych. Łatwiej można korelować intensywność ablacji z obserwowanymi standardowo elementami meteorologicznymi niż z trudniejszymi do uzyskania składnikami bilansu energii. Od dawna zaobserwowano, że topnienie śniegu lub lodu w określonym czasie jest proporcjonalne do sumy wszystkich średnich dobowych temperatur powietrza powyżej zera (Finsterwalder, Schunk, 1887). Zależność tę, w różnych modyfikacjach, stosuje się w praktyce glacjologicznej do pośredniego określania wielkości ablacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego