Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
z żywnością i posiłku. Powiadamia on dowódców plutonów o miejscu i czasie rozwinięcia kompanijny punkt żywienia oraz o kolejności i sposobie pobierania posiłków. Posiłki mogą być pobierane indywidualnie, grupowo lub przez wyznaczonych dyżurnych żołnierzy. Dyżurni przenoszą posiłki w termosach do poszczególnych plutonów i drużyn, rowów strzeleckich (okopów) oraz bezpośrednio na stanowiska ogniowe wozów bojowych i artylerii. Do termosów należy wlewać posiłki gorące bezpośrednio po ugotowaniu. W niektórych wypadkach mogą one być przechowywane w termosach do 4 h dla nieobecnych grup żołnierzy lub pododdziałów.
W czasie wojny żołnierzom i kadrze przysługuje bezpłatne wyżywienie według zasadniczych i dodatkowych należności żywnościowych w zależności od rodzaju
z żywnością i posiłku. Powiadamia on dowódców plutonów o miejscu i czasie rozwinięcia kompanijny punkt żywienia oraz o kolejności i sposobie pobierania posiłków. Posiłki mogą być pobierane indywidualnie, grupowo lub przez wyznaczonych dyżurnych żołnierzy. Dyżurni przenoszą posiłki w termosach do poszczególnych plutonów i drużyn, rowów strzeleckich (okopów) oraz bezpośrednio na stanowiska ogniowe wozów bojowych i artylerii. Do termosów należy wlewać posiłki gorące bezpośrednio po ugotowaniu. W niektórych wypadkach mogą one być przechowywane w termosach do 4 h dla nieobecnych grup żołnierzy lub pododdziałów. <br>W czasie wojny żołnierzom i kadrze przysługuje bezpłatne wyżywienie według zasadniczych i dodatkowych należności żywnościowych w zależności od rodzaju
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego