Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
błyski wystrzałów.
[...]
Dla broni wyposażonej w noktowizory, biegnącą piechotę imitują błyski wystrzałów, nacierającą (wycofującą się) środki podczerwieni, a leżąca jest pozorowana tylko jedną serią wystrzałów.
Ćwiczenie jest wykonywane w dzień i w nocy z obowiązkową zmianą stanowiska ogniowego na komendę prowadzącego strzelanie - na odcinku umożliwiającym zniszczenie celu. W czasie zmiany stanowiska ogniowego broń jest zabezpieczona.
Oceny:
- bardzo dobra - trafić w cztery cele, w tym w karabin maszynowy, a w dzień trafić granatem w wyznaczony prostokąt;
- dobra - trafić w trzy cele, w tym w karabin maszynowy, a w dzień trafić granatem w wyznaczony prostokąt;
- dostateczna - trafić w trzy cele.


Ppłk mgr inż. EUGENIUSZ
błyski wystrzałów.<br>[...]<br>Dla broni wyposażonej w noktowizory, biegnącą piechotę imitują błyski wystrzałów, nacierającą (wycofującą się) środki podczerwieni, a leżąca jest pozorowana tylko jedną serią wystrzałów.<br>Ćwiczenie jest wykonywane w dzień i w nocy z obowiązkową zmianą stanowiska ogniowego na komendę prowadzącego strzelanie - na odcinku umożliwiającym zniszczenie celu. W czasie zmiany stanowiska ogniowego broń jest zabezpieczona.<br>Oceny:<br>- bardzo dobra - trafić w cztery cele, w tym w karabin maszynowy, a w dzień trafić granatem w wyznaczony prostokąt;<br>- dobra - trafić w trzy cele, w tym w karabin maszynowy, a w dzień trafić granatem w wyznaczony prostokąt;<br>- dostateczna - trafić w trzy cele.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br>&lt;au&gt;Ppłk mgr inż. EUGENIUSZ
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego