Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
województw (por. tab. 4) stwierdzamy, że obszary o wysokim wskaźniku obrotów środkami do produkcji rolnej na jednostkę UR odznaczają się także najwyższym poziomem usług nabywanych przez gospodarstwa indywidualne. Z omawianych danych nie wynika więc substytucja między zakupem usług i środków produkcji. Usługi mechanizacyjne nie stanowią także substytutu w stosunku do stanu posiadania oraz rozmiarów zakupu sprzętu rolniczego. Podstawowymi przyczynami są czynniki ze strony podaży (niedorozwój usług, brak równowagi na rynku maszyn i narzędzi rolniczych). Między usługami chemizacyjnymi a zakupem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin ma natomiast miejsce w pełni uzasadniony związek komplementarny. Potwierdza to wysoki współczynnik korelacji w układzie województw (rxy
województw (por. tab. 4) stwierdzamy, że obszary o wysokim wskaźniku obrotów środkami do produkcji rolnej na jednostkę UR odznaczają się także najwyższym poziomem usług nabywanych przez gospodarstwa indywidualne. Z omawianych danych nie wynika więc substytucja między zakupem usług i środków produkcji. Usługi mechanizacyjne nie stanowią także substytutu w stosunku do stanu posiadania oraz rozmiarów zakupu sprzętu rolniczego. Podstawowymi przyczynami są czynniki ze strony podaży (niedorozwój usług, brak równowagi na rynku maszyn i narzędzi rolniczych). Między usługami chemizacyjnymi a zakupem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin ma natomiast miejsce w pełni uzasadniony związek komplementarny. Potwierdza to wysoki współczynnik korelacji w układzie województw (r<hi rend="lower">xy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego