Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
jako źródło większej liczby informacji o właściwościach badanej mieszaniny. Właściwe wykorzystanie tych pozornie chaotycznych informacji nie jest tak łatwe, jak odczytanie wskazań klasycznego analizatora. Wymaga zastosowania specjalnych technik analizy danych.
6.3. Analiza sygnałów
W celu interpretacji wyników analizy, wykonanej z użyciem zestawu zróżnicowanych czujników, stosuje się różnego rodzaju techniki statystyczne-od prostego graficznego zestawienia odpowiedzi poszczególnych czujników po wykorzystanie sztucznej inteligencji.
Najprostszym sposobem graficznej prezentacji wyników jest histogram danych surowych, zwany "odciskiem palca" zapachu. Na rysunku 6.2 przedstawiono dla przykładu porównanie trzech hipotetycznych rozkładów sygnałów 12 czujników, które mogłyby być otrzymane podczas badania mieszaniny wzorcowej W i próbek o
jako źródło większej liczby informacji o właściwościach badanej mieszaniny. Właściwe wykorzystanie tych pozornie chaotycznych informacji nie jest tak łatwe, jak odczytanie wskazań klasycznego analizatora. Wymaga zastosowania specjalnych technik analizy danych.<br>&lt;tit&gt;6.3. Analiza sygnałów&lt;/&gt;<br>W celu interpretacji wyników analizy, wykonanej z użyciem zestawu zróżnicowanych czujników, stosuje się różnego rodzaju techniki statystyczne-od prostego graficznego zestawienia odpowiedzi poszczególnych czujników po wykorzystanie sztucznej inteligencji.<br>Najprostszym sposobem graficznej prezentacji wyników jest histogram danych surowych, zwany "odciskiem palca" zapachu. Na rysunku 6.2 przedstawiono dla przykładu porównanie trzech hipotetycznych rozkładów sygnałów 12 czujników, które mogłyby być otrzymane podczas badania mieszaniny wzorcowej W i próbek o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego