Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
już o dominacji szlachty w tym czasie.
Plenarny referat S. Kieniewicza o stosunku różnych grup społeczeństwa do powstania styczniowego wiązał się ściśle ze wspomnianym referatem o strukturze społecznej Królestwa Polskiego. Doprowadzili zresztą do podobnych wniosków: nie można mówić o szlacheckim charakterze powstania 1863 r. Potwierdzały to również dane i zestawienia statystyczne, opracowane na podstawie akt śledczych i przedstawione w dyskusji przez radzieckiego historyka I. Millera.
Z obrad sekcji wyłania się nowy obraz powstania styczniowego: dotychczas widzieliśmy w nim głównie zamknięcie mijającej epoki, ostatni akt tragicznych walk wyzwoleńczych, kończących epokę romantyzmu. Obecnie zaś coraz wyraźniej dostrzegamy, że jest to próg nowej epoki
już o dominacji szlachty w tym czasie.<br>Plenarny referat S. Kieniewicza o stosunku różnych grup społeczeństwa do powstania styczniowego wiązał się ściśle ze wspomnianym referatem o strukturze społecznej Królestwa Polskiego. Doprowadzili zresztą do podobnych wniosków: nie można mówić o szlacheckim charakterze powstania 1863 r. Potwierdzały to również dane i zestawienia statystyczne, opracowane na podstawie akt śledczych i przedstawione w dyskusji przez radzieckiego historyka I. Millera.<br>Z obrad sekcji wyłania się nowy obraz powstania styczniowego: dotychczas widzieliśmy w nim głównie zamknięcie mijającej epoki, ostatni akt tragicznych walk wyzwoleńczych, kończących epokę romantyzmu. Obecnie zaś coraz wyraźniej dostrzegamy, że jest to próg nowej epoki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego