Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Statystyczny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1967
podstawowych dla losowania za pomocą maszyn cyfrowych.
4. SPRAWDZANIE LICZB LOSOWYCH
W kwestii oceny jakości otrzymywanego w maszynie cyfrowej ciągu liczb x1,x2, ..., xN (mamy tu i wszędzie dalej na myśli ciąg liczb z przedziału (0,1); ciąg ten będziemy krótko zapisywali: X) istnieją dwa podejścia: podejście analityczne i podejście statystyczne.
W podejściu analitycznym ocenia się, czy liczby danego ciągu "dobrze reprezentują" przedział (0,1). Pojęcie "dobrej reprezentacji" może być formalizowane w różny sposób. Na przykład uważa się ciąg liczb za dobry, jeżeli ma on własność ekwipartycji: gdybyśmy na odcinku (0,1) zaznaczyli punkty odpowiadające liczbom ciągu X, to powinny one
podstawowych dla losowania za pomocą maszyn cyfrowych.<br>&lt;tit&gt;4. SPRAWDZANIE LICZB LOSOWYCH&lt;/&gt;<br>W kwestii oceny jakości otrzymywanego w maszynie cyfrowej ciągu liczb x1,x2, ..., xN (mamy tu i wszędzie dalej na myśli ciąg liczb z przedziału (0,1); ciąg ten będziemy krótko zapisywali: X) istnieją dwa podejścia: podejście analityczne i podejście statystyczne.<br>W podejściu analitycznym ocenia się, czy liczby danego ciągu "dobrze reprezentują" przedział (0,1). Pojęcie "dobrej reprezentacji" może być formalizowane w różny sposób. Na przykład uważa się ciąg liczb za dobry, jeżeli ma on własność ekwipartycji: gdybyśmy na odcinku (0,1) zaznaczyli punkty odpowiadające liczbom ciągu X, to powinny one
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego