Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Chrześcijanin w Świecie
Nr: 4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
w Europie, zwłaszcza zachodniej. Mając to na uwadze, można jednak zgodzić się z generalną obserwacją O. Nuschke, który powiedział kiedyś (12 IX 1956):
Biorąc rzecz w nieco uproszczonych i zaokrąglonych stosunkach procentowych, można powiedzieć, że wśród wierzących w NRD około 90% przypada na ewangelików, a około 10% na katolików. Dane statystyczne na koniec 1964 roku podają, że na 17 milionów mieszkańców NRD było około 60% ewangelików, około 30% bezwyznaniowców i około 8% katolików. Pozostałych około 2% przypada na inne wyznania albo na brak danych.
Z podanych liczb wynika, że katolicy żyją w tym kraju w warunkach diasporycznych, o czym już wspomniano
w Europie, zwłaszcza zachodniej. Mając to na uwadze, można jednak zgodzić się z generalną obserwacją O. Nuschke, który powiedział kiedyś (12 IX 1956): &lt;gap&gt;<br>&lt;page nr=119&gt; Biorąc rzecz w nieco uproszczonych i zaokrąglonych stosunkach procentowych, można powiedzieć, że wśród wierzących w NRD około 90% przypada na ewangelików, a około 10% na katolików. Dane statystyczne na koniec 1964 roku podają, że na 17 milionów mieszkańców NRD było około 60% ewangelików, około 30% bezwyznaniowców i około 8% katolików. Pozostałych około 2% przypada na inne wyznania albo na brak danych.<br>Z podanych liczb wynika, że katolicy żyją w tym kraju w warunkach diasporycznych, o czym już wspomniano
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego