Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
stopniu dokładności i różnej kompletności. Szczególnie cenne wydają się niektóre rozdziały w książęce J. Miklaszewskiego Lasy i leśnictwo w Polsce. Jako końcowy stan w przekroju powiatów można przyjąć dane z 1970 r.
Warto jeszcze wspomnieć o badaniach K. Bieleckiej, które próbuje odtworzyć zmiany struktury użytkowania ziemi w oparciu o materiały statystyczne w okresie około 50 lat (od lat 60-ych lub 70-ych do końca XIX lub początku XX w.) na całym obszarze Polski w granicach po 1945 r., z podziałem na ziemie Królestwa Polskiego oraz zaboru austriackiego i pruskiego. . Autorka korzystała z materiałów w przekroju powiatów i zamierza opublikować te
stopniu dokładności i różnej kompletności. Szczególnie cenne wydają się niektóre rozdziały w książęce J. Miklaszewskiego &lt;hi rend="italic"&gt;Lasy i leśnictwo w Polsce&lt;/hi&gt;. Jako końcowy stan w przekroju powiatów można przyjąć dane z 1970 r.<br> Warto jeszcze wspomnieć o badaniach K. Bieleckiej, które próbuje odtworzyć zmiany struktury użytkowania ziemi w oparciu o materiały statystyczne w okresie około 50 lat (od lat 60-ych lub 70-ych do końca XIX lub początku XX w.) na całym obszarze Polski w granicach po 1945 r., z podziałem na ziemie Królestwa Polskiego oraz zaboru austriackiego i pruskiego. &lt;page nr=139&gt;. Autorka korzystała z materiałów w przekroju powiatów i zamierza opublikować te
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego