Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
i w przekroju jakich jednostek terenowych należy je prowadzić;
3.Zdaniem autora - z punktu widzenia potrzeb leśnictw i ze względu na dokładność osiąganych wyników - badaniami należy objąć okres od początku XIX w. do czasów współczesnych, wykorzystując materiały kartograficzne w skali zbliżonej do 1:100 000 i dla porównania - wykorzystując materiały statystyczne; celem długofalowym winno być uzyskanie syntezy na podstawie takich badań dla całego obszaru Polski w obecnych granicach; trudny i dyskusyjny jest wybór jednostek terenowych, dla których byłoby obliczone dane liczbowe (otrzymane z materiałów kartograficznych);
4. Ze względu na długotrwałość i żmudność oraz względną kosztowność takich badań (prace kartograficzne) pożądana byłaby
i w przekroju jakich jednostek terenowych należy je prowadzić;<br> 3.Zdaniem autora - z punktu widzenia potrzeb leśnictw i ze względu na dokładność osiąganych wyników - badaniami należy objąć okres od początku XIX w. do czasów współczesnych, wykorzystując materiały kartograficzne w skali zbliżonej do 1:100 000 i dla porównania - wykorzystując materiały statystyczne; celem długofalowym winno być uzyskanie syntezy na podstawie takich badań dla całego obszaru Polski w obecnych granicach; trudny i dyskusyjny jest wybór jednostek terenowych, dla których byłoby obliczone dane liczbowe (otrzymane z materiałów kartograficznych);<br> 4. Ze względu na długotrwałość i żmudność oraz względną kosztowność takich badań (prace kartograficzne) pożądana byłaby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego