Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
tylko - jakościowo względnie jednorodną oraz pokaźną ilościowo - kategorię rolników.

Dokonane grupowanie miało podstawę, można powiedzieć, naturalną, ponieważ rozpiętości w wartościach współczynników samobójstw są w każdej z trzech skonstruowanych grup względnie niewielkie. Natomiast różnice wartości między grupami są znacznie większe, wyraźnie i ostro zarysowane. Konstatacja ta skłania do zastanowienia, czy mierniki statystyczne wskazują rzeczywisty, socjologiczny problem różnic w skłonnościach do autodestrukcji zależnie od miejsca w strukturze społecznej. Zanim jednak przejdą do jego rozważenia, posłużę się innym jeszcze stosowanym wskaźnikiem zjawiska, mogącym podważyć lub potwierdzić tę konstatację.

Analizę nasilenia samobójstw w poszczególnych kategoriach społeczno-zawodowych można przeprowadzić posługując się współczynnikiem rozbieżności. Umożliwia on
tylko - jakościowo względnie jednorodną oraz pokaźną ilościowo - kategorię rolników.<br><br>Dokonane grupowanie miało podstawę, można powiedzieć, naturalną, ponieważ rozpiętości w wartościach współczynników samobójstw są w każdej z trzech skonstruowanych grup względnie niewielkie. Natomiast różnice wartości między grupami są znacznie większe, wyraźnie i ostro zarysowane. Konstatacja ta skłania do zastanowienia, czy mierniki statystyczne wskazują rzeczywisty, socjologiczny problem różnic w skłonnościach do autodestrukcji zależnie od miejsca w strukturze społecznej. Zanim jednak przejdą do jego rozważenia, posłużę się innym jeszcze stosowanym wskaźnikiem zjawiska, mogącym podważyć lub potwierdzić tę konstatację.<br><br>Analizę nasilenia samobójstw w poszczególnych kategoriach społeczno-zawodowych można przeprowadzić posługując się współczynnikiem rozbieżności. Umożliwia on
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego