Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
a więc nie może być poważnie brana pod uwagę w naukowej analizie.
W ciągu ostatnich lat nastąpił bezprecedensowy rozwój technologii, produkcji dóbr i usług, oraz handlu. Struktura konsumpcji i styl życia większości mieszkańców krajów rozwiniętych - i mniejszości w krajach Trzeciego Świata - uległy głębokim zmianom. Pozytywne efekty wzrostu gospodarczego wskazywane przez statystyczne przeciętnie nie są jednak rozłożone równomiernie.
Nawet w kraju tak bogatym jak Francja istnieje ogromna i powiększająca się stale przepaść między dwoma trzecimi "wygranych" i jedną trzecią "przegranych" uczestników gry rynkowej. Przegrani są coraz bardziej wykluczani ze społeczeństwa konsumpcyjnego i pozbawienie podstawowego prawa do pracy. Francja też ma swój "czwarty
a więc nie może być poważnie brana pod uwagę w naukowej analizie. <br>W ciągu ostatnich lat nastąpił bezprecedensowy rozwój technologii, produkcji dóbr i usług, oraz handlu. Struktura konsumpcji i styl życia większości mieszkańców krajów rozwiniętych - i mniejszości w krajach Trzeciego Świata - uległy głębokim zmianom. Pozytywne efekty wzrostu gospodarczego wskazywane przez statystyczne przeciętnie nie są jednak rozłożone równomiernie. <br>Nawet w kraju tak bogatym jak Francja istnieje ogromna i powiększająca się stale przepaść między dwoma trzecimi "wygranych" i jedną trzecią "przegranych" uczestników gry rynkowej. Przegrani są coraz bardziej wykluczani ze społeczeństwa konsumpcyjnego i pozbawienie podstawowego prawa do pracy. Francja też ma swój "czwarty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego