Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
środki budżetowe na dokształcanie i przekwalifikowanie zawodowe, będące koniecznością w epoce szybkich transformacji, mogą co najwyżej łagodzić bezrobocie.

1.2. Zmniejszenie ustawowego czasu pracy i jego wpływ na wzrost zatrudnienia

W ostatnim dziesięcioleciu, coraz częściej daje się słyszeć propozycje zmniejszenia ustawowego czasu pracy jako środka, mającego zapewnić pełne zatrudnienie. Wyniki statystyczne ostatnich 43 lat dla Francji wskazują na korelację wprost odwrotną. Rzeczywisty czas pracy zmalał w tym okresie z 1980 do 1520 godzin rocznie, podczas gdy bezrobocie wzrosło 82,5-krotnie. Sama korelacja zjawisk nie może jednak zastąpić dowodu przyczynowo-skutkowego. Dlatego rozważmy, w sposób niezależny, logiczne konsekwencje ewentualnego obniżenia ustawowego
środki budżetowe na dokształcanie i przekwalifikowanie zawodowe, będące koniecznością w epoce szybkich transformacji, mogą co najwyżej łagodzić bezrobocie.<br><br>&lt;tit&gt;1.2. Zmniejszenie ustawowego czasu pracy i jego wpływ na wzrost zatrudnienia&lt;/&gt;<br><br>W ostatnim dziesięcioleciu, coraz częściej daje się słyszeć propozycje zmniejszenia ustawowego czasu pracy jako środka, mającego zapewnić pełne zatrudnienie. Wyniki statystyczne ostatnich 43 lat dla Francji wskazują na korelację wprost odwrotną. Rzeczywisty czas pracy zmalał w tym okresie z 1980 do 1520 godzin rocznie, podczas gdy bezrobocie wzrosło 82,5-krotnie. Sama korelacja zjawisk nie może jednak zastąpić dowodu przyczynowo-skutkowego. Dlatego rozważmy, w sposób niezależny, logiczne konsekwencje ewentualnego obniżenia ustawowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego