Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
q(h) , to nadanie wartości liczbowej prawdopodobieństwom typu p(eih) będzie zupełnie dowolne w przypadku, gdy e nie jest charakterystyką próby losowej. Jesteśmy zatem w praktyce i tak zmuszeni do pozostawania w kręgu klasycznych zastosowań statystyki. Na tym zaś terenie częstościowa interpretacja prawdopodobieństwa jest możliwa. Zatem rozszerzenie obszaru zastosowań indukcji statystycznej na drodze subiektywizacji prawdopodobieństwa jest raczej iluzoryczne.
Druga istotna odmienność omawianych stanowisk dotyczy charakteru arbitralnych decyzji podejmowanych przez osobę wnioskującą. W modelu Neymanowskim dowolność ta dotyczy zasady wyboru reguły wnioskowania. Można tę dowolność ograniczyć za pomocą aksjomatycznej charakterystyki racjonalności decyzji, ale całkowite jej wyeliminowanie jest niemożliwe. W modelu Bayesowskim wybór
q(h) , to nadanie wartości liczbowej prawdopodobieństwom typu p(eih) będzie zupełnie dowolne w przypadku, gdy e nie jest charakterystyką próby losowej. Jesteśmy zatem w praktyce i tak zmuszeni do pozostawania w kręgu klasycznych zastosowań statystyki. Na tym zaś terenie częstościowa interpretacja prawdopodobieństwa jest możliwa. Zatem rozszerzenie obszaru zastosowań indukcji statystycznej na drodze subiektywizacji prawdopodobieństwa jest raczej iluzoryczne.<br> Druga istotna odmienność omawianych stanowisk dotyczy charakteru arbitralnych decyzji podejmowanych przez osobę wnioskującą. W modelu Neymanowskim dowolność ta dotyczy zasady wyboru reguły wnioskowania. Można tę dowolność ograniczyć za pomocą aksjomatycznej charakterystyki racjonalności decyzji, ale całkowite jej wyeliminowanie jest niemożliwe. W modelu Bayesowskim wybór
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego