Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
standardowych. Spostrzeżenie to dotyczy zarówno minikoparek jak i koparek klasycznych.
Pomimo płaskich, aproksymowanych rozkładów normalnych, obszary, w których występuje co najmniej połowa analizowanych przypadków, nie są zbyt rozległe. Na rysunku 9.8 zaznaczono je za pomocą prostokątów, na tle całkowitego przedziału zmienności poszczególnych parametrów. 9.2.3.Wykorzystanie wyników analizy statystycznej do projektowania osprzętu
Wyniki analizy statystycznej wykorzystuje się do projektowania koparki, w sytuacji kiedy przyszły użytkownik oraz zakres prac, które ma ona wykonywać, są niezbyt precyzyjnie określone, również w przypadku, gdy przeznaczenie maszyny jest znane lub gdy projektuje się osprzęt do istniejącej koparki. Dzięki temu, unika się możliwości popełnienia pomyłek
standardowych. Spostrzeżenie to dotyczy zarówno minikoparek jak i koparek klasycznych.<br>Pomimo płaskich, aproksymowanych rozkładów normalnych, obszary, w których występuje co najmniej połowa analizowanych przypadków, nie są zbyt rozległe. Na rysunku 9.8 zaznaczono je za pomocą prostokątów, na tle całkowitego przedziału zmienności poszczególnych parametrów. 9.2.3.Wykorzystanie wyników analizy statystycznej do projektowania osprzętu<br>Wyniki analizy statystycznej wykorzystuje się do projektowania koparki, w sytuacji kiedy przyszły użytkownik oraz zakres prac, które ma ona wykonywać, są niezbyt precyzyjnie określone, również w przypadku, gdy przeznaczenie maszyny jest znane lub gdy projektuje się osprzęt do istniejącej koparki. Dzięki temu, unika się możliwości popełnienia pomyłek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego