Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
operacjonalizacji zmiennych, (c) sposobu doboru próby z populacji i związanego z tym dopuszczalnego zakresu generalizacji (trafność zewnętrzna! - o tym więcej w pkt. 3.2) wyników badania, (d) dokonanego przez badacza wyboru szczegółowego planu badania, np. badanie przeprowadzone w układzie czynnikowym analizy wariancji, oraz (e) wykorzystanego przez autora badań aparatu analizy statystycznej danych empirycznych (testy istotności różnic, miary siły związku między zmiennymi itp.), albo też powtórzyć to badanie - "dosłownie" lub z pewnymi modyfikacjami.

Tak czy inaczej, badacz powinien przyjąć jako normę postępowania dyrektywę, że należy tak opisać zastosowaną procedurę badawczą, aby było możliwe przeprowadzenie pełnej, krytycznej dyskusji nie tylko nad zaprezentowanym w
operacjonalizacji zmiennych, (c) sposobu doboru próby z populacji i związanego z tym dopuszczalnego zakresu generalizacji (trafność zewnętrzna! - o tym więcej w pkt. 3.2) wyników badania, (d) dokonanego przez badacza wyboru szczegółowego planu badania, np. badanie przeprowadzone w układzie czynnikowym analizy wariancji, oraz (e) wykorzystanego przez autora badań aparatu analizy statystycznej danych empirycznych (testy istotności różnic, miary siły związku między zmiennymi itp.), albo też powtórzyć to badanie - "dosłownie" lub z pewnymi modyfikacjami. <br><br>Tak czy inaczej, badacz powinien przyjąć jako normę postępowania dyrektywę, że należy tak opisać zastosowaną procedurę badawczą, aby było możliwe przeprowadzenie pełnej, krytycznej dyskusji nie tylko nad zaprezentowanym w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego