Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
przedstawia się próbki i wzorzec, prosząc o wskazanie, który z zapachów spełnia określone w zadaniu kryterium (na przykład: Który jest słabszy? Który jest przyjemniejszy?). Stosowane są metody wymuszonego lub nie wymuszonego wyboru -nie może lub może być udzielona

odpowiedź: Nie czuję różnicy. Podczas obliczeń końcowego wyniku zespołowych pomiarów uwzględnia się statystyczny rozkład odpowiedzi wymuszonych, udzielanych w sytuacji, gdy oceniający nie wyczuwają różnicy między ocenianymi zapachami.
Najczęściej stosowane (najprostsze) metody badania różnic-parzystą, trójkątową i duo-trio z wymuszonym wyborem -scharakteryzowano w tabeli 7.1.
Różnorodność odorymetrycznych technik pomiarowych sprawia, że dokładniej omówione zostaną tylko niektóre z nich, najbardziej użyteczne podczas rozwiązywania
przedstawia się próbki i wzorzec, prosząc o wskazanie, który z zapachów spełnia określone w zadaniu kryterium (na przykład: Który jest słabszy? Który jest przyjemniejszy?). Stosowane są metody wymuszonego lub nie wymuszonego wyboru -nie może lub może być udzielona<br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br>odpowiedź: Nie czuję różnicy. Podczas obliczeń końcowego wyniku zespołowych pomiarów uwzględnia się statystyczny rozkład odpowiedzi wymuszonych, udzielanych w sytuacji, gdy oceniający nie wyczuwają różnicy między ocenianymi zapachami.<br>Najczęściej stosowane (najprostsze) metody badania różnic-parzystą, trójkątową i duo-trio z wymuszonym wyborem -scharakteryzowano w tabeli 7.1.<br>Różnorodność odorymetrycznych technik pomiarowych sprawia, że dokładniej omówione zostaną tylko niektóre z nich, najbardziej użyteczne podczas rozwiązywania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego