Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
między nimi z punktu widzenia przestrzennego. Badania z reguły przechodzą od całości do części, od stwierdzeń ogólnych do szczegółowych i tym różnią się od tradycyjnych badań geograficzno - ekonomicznych, opartych na indukcji, analizie szczegółów, co doprowadza w końcu do uogólnień i syntez.
Badania przestrzennej struktury gospodarki narodowej mogą mieć charakter ekonomiczno - statystyczny lub geograficzno - planistyczny. W wypadku pierwszym bazą wyjściową dane statystyczne, odnoszące się do jednostek administracyjno - terytorialnych. W związku z tym wyróżnia się - w przypadku Polski - makrostrukturę, o ile dane odnoszą się do województw, i mezostrukturę, o ile dane statystyczne dotyczą powiatów, oraz mikrostrukturę, o ile dane odnoszą się do miast
między nimi z punktu widzenia przestrzennego. Badania z reguły przechodzą od całości do części, od stwierdzeń ogólnych do szczegółowych i tym różnią się od tradycyjnych badań geograficzno - ekonomicznych, opartych na indukcji, analizie szczegółów, co doprowadza w końcu do uogólnień i syntez.<br> Badania przestrzennej struktury gospodarki narodowej mogą mieć charakter ekonomiczno - statystyczny lub geograficzno - planistyczny. W wypadku pierwszym bazą wyjściową dane statystyczne, odnoszące się do jednostek administracyjno - terytorialnych. W związku z tym wyróżnia się - w przypadku Polski - makrostrukturę, o ile dane odnoszą się do województw, i mezostrukturę, o ile dane statystyczne dotyczą powiatów, oraz mikrostrukturę, o ile dane odnoszą się do miast
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego