Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
etap 6.). Wybór modelu statystycznego, w ramach którego analizowane będą dane empiryczne zebrane w badaniu poprowadzonym zgodnie z wymaganiami danego modelu badawczego, na przykład eksperymentalnego, musi być dokonany zanim przystąpi się do zbierania owych danych. Także powiązane ze sobą są etapy 5. i 6., gdyż chcąc zastosować jakiś określony model statystyczny badacz musi uwzględnić jego wymagania dotyczące techniki doboru próby z populacji oraz jej wielkości.

Niestety, badacze dość często zaczynają poszukiwać optymalnego rozwiązania w tym zakresie dopiero po zebraniu danych, ale wtedy może okazać się, że nie będzie możliwe posłużenie się jakimś testem statystycznym, gdyż nie zostały spełnione konstytuujące ten test
etap 6.). Wybór modelu statystycznego, w ramach którego analizowane będą dane empiryczne zebrane w badaniu poprowadzonym zgodnie z wymaganiami danego modelu badawczego, na przykład eksperymentalnego, musi być dokonany zanim przystąpi się do zbierania owych danych. Także powiązane ze sobą są etapy 5. i 6., gdyż chcąc zastosować jakiś określony model statystyczny badacz musi uwzględnić jego wymagania dotyczące techniki doboru próby z populacji oraz jej wielkości.<br><br>Niestety, badacze dość często zaczynają poszukiwać optymalnego rozwiązania w tym zakresie dopiero po zebraniu danych, ale wtedy może okazać się, że nie będzie możliwe posłużenie się jakimś testem statystycznym, gdyż nie zostały spełnione konstytuujące ten test
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego