Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
badanych.
W tabeli 1. zostały przedstawione odsetki respondentów, którzy wyrazili liberalne nastawienie do kwestii kontroli podaży alkoholu w latach 1992, 1998, 2002 według kategorii socjodemograficznych, a także trzech zmiennych, z których pierwsza dotyczy zaangażowania religijnego, druga udziału w ostatnich wyborach parlamentarnych, a trzecia wielkości rocznego spożycia alkoholu w przeliczeniu na stuprocentowy etanol.


We wszystkich kategoriach został odnotowany istotny statystycznie wzrost w odsetkach respondentów, którzy są przeciwnikami kontroli podaży alkoholu przez państwo i uważają, że alkohol powinien być traktowany jak każdy inny towar. Wzrost pomiędzy rokiem 1998 a 2002 był większy niż pomiędzy rokiem 1992 a 1998 zarówno dla całej badanej próby
badanych. <br>W tabeli 1. zostały przedstawione odsetki respondentów, którzy wyrazili liberalne nastawienie do kwestii kontroli podaży alkoholu w latach 1992, 1998, 2002 według kategorii socjodemograficznych, a także trzech zmiennych, z których pierwsza dotyczy zaangażowania religijnego, druga udziału w ostatnich wyborach parlamentarnych, a trzecia wielkości rocznego spożycia alkoholu w przeliczeniu na stuprocentowy etanol. <br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br>We wszystkich kategoriach został odnotowany istotny statystycznie wzrost w odsetkach respondentów, którzy są przeciwnikami kontroli podaży alkoholu przez państwo i uważają, że alkohol powinien być traktowany jak każdy inny towar. Wzrost pomiędzy rokiem 1998 a 2002 był większy niż pomiędzy rokiem 1992 a 1998 zarówno dla całej badanej próby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego