Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
reakcji jądrowych

Reakcje jądrowe można podzielić na kilka podstawowych typów:
1) Reakcje rozpraszania polegają na tym, że jądro bombardowane i cząstka emitowana pozostają w wyniku zderzenia takie same, jak przed reakcją. Rozróżniamy tu jednak dwa przypadki:
a) ((...)) Jest to tzw. rozproszenie sprężyste, w którym nie zachodzi rzeczywiście żadna zmiana w substratach i produktach poza zmianą położenia. Suma pędów jest zachowana, pewna część energii kinetycznej może być udzielona jądru-tarczy. Ta część energii Ç - przy założeniu początkowej nieruchomości jądra A - wynosi: ((...)) gdzie m - masy spoczynkowe cząstek i jąder, 0 - energia początkowa pocisku x , - kąt między początkowym i końcowym kierunkiem ruchu cząstki uderzającej
reakcji jądrowych&lt;/&gt;<br><br> Reakcje jądrowe można podzielić na kilka podstawowych typów:<br> 1) Reakcje rozpraszania polegają na tym, że jądro bombardowane i cząstka emitowana pozostają w wyniku zderzenia takie same, jak przed reakcją. Rozróżniamy tu jednak dwa przypadki:<br> a) ((...)) Jest to tzw. rozproszenie sprężyste, w którym nie zachodzi rzeczywiście żadna zmiana w substratach i produktach poza zmianą położenia. Suma pędów jest zachowana, pewna część energii kinetycznej może być udzielona jądru-tarczy. Ta część energii Ç - przy założeniu początkowej nieruchomości jądra A - wynosi: ((...)) gdzie m - masy spoczynkowe cząstek i jąder, 0 - energia początkowa pocisku x , - kąt między początkowym i końcowym kierunkiem ruchu cząstki uderzającej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego