Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
trwały, by móc dyfundować na znaczne odległości i "zabłąkać się" w komórce do organelli odległych od miejsca powstania.

Krótkie powtórzenie: stałe szybkości reakcji chemicznych
Uwaga! Przed chwilą pojawił się po prawej stronie równania reakcji chemicznej symbol k oznaczający stałą szybkości tej reakcji. Przypomnijmy, że szybkość reakcji chemicznej v pomiędzy dwoma substratami (substancjami wchodzącymi w reakcję) A i B, w której jedna cząsteczka substancji A reaguje z jedną cząsteczką substancji B tworząc cząsteczkę produktu C

czyli szybkość powstawania produktu (dokładniej mówiąc szybkość przyrostu stężenia produktu), jest równa iloczynowi stężeń tych substratów oraz pewnej stałej, która jest nazywana stałą szybkości tej reakcji:

Stężenia
trwały, by móc dyfundować na znaczne odległości i "zabłąkać się" w komórce do organelli odległych od miejsca powstania.<br>&lt;gap&gt;<br>Krótkie powtórzenie: stałe szybkości reakcji chemicznych<br>Uwaga! Przed chwilą pojawił się po prawej stronie równania reakcji chemicznej symbol k oznaczający stałą szybkości tej reakcji. Przypomnijmy, że szybkość reakcji chemicznej v pomiędzy dwoma substratami (substancjami wchodzącymi w reakcję) A i B, w której jedna cząsteczka substancji A reaguje z jedną cząsteczką substancji B tworząc cząsteczkę produktu C<br>&lt;gap&gt;<br>czyli szybkość powstawania produktu (dokładniej mówiąc szybkość przyrostu stężenia produktu), jest równa iloczynowi stężeń tych substratów oraz pewnej stałej, która jest nazywana stałą szybkości tej reakcji:<br>&lt;gap&gt;<br>Stężenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego