Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy polityczne
Rok: 1997
uważam:
- umacnianie państwa neutralnego światopoglądowo, prawa do milczenia w sprawach wyznaniowych, gwarancji dla wolności sumienia i wyznania;
- kontynuację reformy prawa wojskowego, dbałość o apolityczność armii, wypracowanie nowego modelu wychowawczego Wojska Polskiego;
- stworzenie nowoczesnej obrony cywilnej i powszechnego systemu ratowniczego w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska;
- zagwarantowanie kobietom prawa do świadomego macierzyństwa oraz respektowania równego statusu kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia społecznego;
- wspomaganie mniejszości narodowych i religijnych w urzeczywistnianiu ich praw i aspiracji.
W odniesieniu do miasta stołecznego Warszawy obejmę szczególną troską instytucje i twórców kultury. Będę wspomagała każdą inicjatywę, która pozwoli poszerzać mecenat państwa nad kulturą narodową.
Postuluję także
uważam:<br>- umacnianie państwa neutralnego światopoglądowo, prawa do milczenia w sprawach wyznaniowych, gwarancji dla wolności sumienia i wyznania;<br>- kontynuację reformy prawa wojskowego, dbałość o apolityczność armii, wypracowanie nowego modelu wychowawczego Wojska Polskiego;<br>- stworzenie nowoczesnej obrony cywilnej i powszechnego systemu ratowniczego w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska;<br>- zagwarantowanie kobietom prawa do świadomego macierzyństwa oraz respektowania równego statusu kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia społecznego;<br>- wspomaganie mniejszości narodowych i religijnych w urzeczywistnianiu ich praw i aspiracji.<br>W odniesieniu do miasta stołecznego Warszawy obejmę szczególną troską instytucje i twórców kultury. Będę wspomagała każdą inicjatywę, która pozwoli poszerzać mecenat państwa nad kulturą narodową.<br>Postuluję także
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego