Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fronda
Nr: 8
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
jak przed blisko dwoma tysiącami lat na Areopagu, wzbudziłby co najwyżej drwiący uśmieszek i znaczące pukanie się palcem w czoło.

Tolerancja

Herbert Marcuse napisał, że żyjemy dzisiaj w epoce terroru tolerancji. Jak twierdzą historycy, w kulturze duchowej czasów starożytnych również panowała tolerancja, a co za tym idzie związany z nią synkretyzm. Bardzo wyraźnie objawiało się to w postawach religijnych, np. budowano wspólne świątynie dla wielu bóstw lub stawiano posągi bożkom o kilku imionach. Tolerancja ta rozciągała się na wyznawców wszystkich niemal kultów, pod jednym wszakże warunkiem - że uznawali oni także wszystkie inne bóstwa za równoprawne ze swoim. Nietolerancja zaczynała się w
jak przed blisko dwoma tysiącami lat na Areopagu, wzbudziłby co najwyżej drwiący uśmieszek i znaczące pukanie się palcem w czoło.<br><br>&lt;tit&gt; Tolerancja&lt;/&gt;<br><br> Herbert Marcuse napisał, że żyjemy dzisiaj w epoce terroru tolerancji. Jak twierdzą historycy, w kulturze duchowej czasów starożytnych również panowała tolerancja, a co za tym idzie związany z nią synkretyzm. Bardzo wyraźnie objawiało się to w postawach religijnych, np. budowano wspólne świątynie dla wielu bóstw lub stawiano posągi bożkom o kilku imionach. Tolerancja ta rozciągała się na wyznawców wszystkich niemal kultów, pod jednym wszakże warunkiem - że uznawali oni także wszystkie inne bóstwa za równoprawne ze swoim. Nietolerancja zaczynała się w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego