Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
procesie ewolucyjnych przekształceń twórczości Zaborowskiego. Znalazło to wyraz w kulcie wolności, pojęciu literatury jako wyrazu przeżyć zbiorowych, akceptacji modelu liryki tyrtejskiej i wieszczej zarazem, wprowadzeniu prowidencjalizmu i mesjanizmu w widzeniu dziejów, ukształtowaniu bohatera jako herosa, ale też i ofiarnika, ukazaniu historii żywej z punktu widzenia współczesności, zastosowaniu retoryki emocjonalnej oraz synkretyzmu rodzajowego i gatunkowego, przejściu od ujęć konwencjonalnych do konkretnych w kształtowaniu obrazów przyrody (niektóre z tych zjawisk dadzą się obserwować także we wcześniejszej twórczości poety).
W ostatnich latach także życie Zaborowskiego układało się według romantycznego już wzoru: udział w bliżej nie sprecyzowanej konspiracji politycznej, samotność, załamanie wiary we własne zdolności
procesie ewolucyjnych przekształceń twórczości Zaborowskiego. Znalazło to wyraz w kulcie wolności, pojęciu literatury jako wyrazu przeżyć zbiorowych, akceptacji modelu liryki tyrtejskiej i wieszczej zarazem, wprowadzeniu prowidencjalizmu i mesjanizmu w widzeniu dziejów, ukształtowaniu bohatera jako herosa, ale też i ofiarnika, ukazaniu historii żywej z punktu widzenia współczesności, zastosowaniu retoryki emocjonalnej oraz synkretyzmu rodzajowego i gatunkowego, przejściu od ujęć konwencjonalnych do konkretnych w kształtowaniu obrazów przyrody (niektóre z tych zjawisk dadzą się obserwować także we wcześniejszej twórczości poety).<br> W ostatnich latach także życie Zaborowskiego układało się według romantycznego już wzoru: udział w bliżej nie sprecyzowanej konspiracji politycznej, samotność, załamanie wiary we własne zdolności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego