Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
oraz Linji Yixuan. Wpływ teorii tak zwanych
'czterech sfer rzeczywistości' na koany 'pięciu rang', których autorem był
Caoshan Benji, został omówiony w rozdziale poświęconym językowi zen.
Nie wydaje się więc słuszne łączenie nauk szkoły Sutury Girlandy Kwiatów
jedynie ze szkołą północną, jak to czyni Bernard Faure, określając tę szkołę
mianem "synkretyzmu szkoły Sutury Girlandy Kwiatów i zen".
Do nauki Sutry Girlandy Kwiatów, iż "jedno jest wszystkim, a wszystko jest
jednym", nawiązywali bowiem tacy mistrzowie zen, jak Huangbo Xiyun,
Dahui Zonggao czy Hakuin Ekaku. Huangbo nawiązywał do wędrówki
młodego mnicha Sudhany, opisanej w Sutrze Girlandy Kwiatów. W końcowej
części tej sutry młody
oraz Linji Yixuan. Wpływ teorii tak zwanych <br>'czterech sfer rzeczywistości' na koany 'pięciu rang', których autorem był <br>Caoshan Benji, został omówiony w rozdziale poświęconym językowi zen. <br>Nie wydaje się więc słuszne łączenie nauk szkoły Sutury Girlandy Kwiatów <br>jedynie ze szkołą północną, jak to czyni Bernard Faure, określając tę szkołę <br>mianem "synkretyzmu szkoły Sutury Girlandy Kwiatów i zen". <br>Do nauki Sutry Girlandy Kwiatów, iż "jedno jest wszystkim, a wszystko jest <br>jednym", nawiązywali bowiem tacy mistrzowie zen, jak Huangbo Xiyun, <br>Dahui Zonggao czy Hakuin Ekaku. Huangbo nawiązywał do wędrówki <br>młodego mnicha Sudhany, opisanej w Sutrze Girlandy Kwiatów. W końcowej <br>części tej sutry młody
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego