Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
stałą lub dorywczą) na około 2,2 miliona, czyli około 7% ogółu pracujących. Nieco nowsze analizy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową - także oparte na danych sondażowych - pokazują, że około 30% Polaków uzyskuje dochody nie rejestrowane, a więc pozostające poza systemem fiskalnym. Oba przytaczane zespoły danych zgodnie charakteryzują także podstawowe cechy szarej strefy i nielegalnego rynku pracy - stosunkowo niską przeciętną dochodów uzyskiwanych z pracy na czarno, sektorowy charakter nielegalnego zatrudnienia, oraz przewagę mężczyzn, ludzi w średnim wieku i ze średnim wykształceniem wśród tych, którzy uzyskują dochody z pracy na czarno. Okazuje się także, że dla zdecydowanej większości uzyskujących dochody z pracy na
stałą lub dorywczą) na około 2,2 miliona, czyli około 7% ogółu pracujących. Nieco nowsze analizy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową - także oparte na danych sondażowych - pokazują, że około 30% Polaków uzyskuje dochody nie rejestrowane, a więc pozostające poza systemem fiskalnym. Oba przytaczane zespoły danych zgodnie charakteryzują także podstawowe cechy szarej strefy i nielegalnego rynku pracy - stosunkowo niską przeciętną dochodów uzyskiwanych z pracy na czarno, sektorowy charakter nielegalnego zatrudnienia, oraz przewagę mężczyzn, ludzi w średnim wieku i ze średnim wykształceniem wśród tych, którzy uzyskują dochody z pracy na czarno. Okazuje się także, że dla zdecydowanej większości uzyskujących dochody z pracy na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego