Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 03.12 (11)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
decyzji papieża Sylwestra II arcybiskupstwa świętego Wojciecha, którym miał zarządzać brat męczennika Radzim Gaudenty, wyniesiony do godności metropolity. Metropolia, nadrzędna wobec diecezji, podporządkowała sobie biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Książę Bolesław na jej utrzymanie przeznaczył dochody z dóbr książęcych, na ludność nałożył dziesięcinę, a przy siedzibach biskupów nakazał zorganizować szkoły katedralne kształcące przyszły kler.
Utworzenie metropolii miało ogromne znaczenie polityczne. Był to twór administracyjny podporządkowany wyłącznie papieżowi, a arcybiskup miał prawo powoływania i konsekrowania swoich biskupów. Wówczas obowiązywała zasada, że jeśli w ramach danego państwa działała metropolia, jego zwierzchnik miał dużą autonomię w sprawach administracji kościelnej (co było również znakiem niezależności
decyzji papieża Sylwestra II arcybiskupstwa świętego Wojciecha, którym miał zarządzać brat męczennika Radzim Gaudenty, wyniesiony do godności metropolity. Metropolia, nadrzędna wobec diecezji, podporządkowała sobie biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Książę Bolesław na jej utrzymanie przeznaczył dochody z dóbr książęcych, na ludność nałożył dziesięcinę, a przy siedzibach biskupów nakazał zorganizować szkoły katedralne kształcące przyszły kler.<br>Utworzenie metropolii miało ogromne znaczenie polityczne. Był to twór administracyjny podporządkowany wyłącznie papieżowi, a arcybiskup miał prawo powoływania i konsekrowania swoich biskupów. Wówczas obowiązywała zasada, że jeśli w ramach danego państwa działała metropolia, jego zwierzchnik miał dużą autonomię w sprawach administracji kościelnej (co było również znakiem niezależności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego