Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
w rodzinie z powodu alkoholu), dwie - wśród młodzieży (picie przez nieletnich i sprzedawanie im alkoholu) oraz jedna - nielegalnego handlu alkoholem. Respondenci byli proszeni o odpowiedź na pytanie, czy w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem zetknęli się osobiście z takimi sytuacjami oraz czy próbowali podjąć jakąś interwencję. Rozkład odpowiedzi zawiera tabela 36.Pierwsze pytanie brzmiało:
"Czy widział(a) Pan(i) biedę, nieszczęście jakiejś rodziny, spowodowane pijaństwem?".
Ponad połowa badanych zetknęła się z taką sytuacją. Wśród nich nieco ponad jedna czwarta próbowała podjąć jakąś interwencję w tej sprawie.
Zacznie częściej badani potwierdzali swoje obserwacje co do picia alkoholu przez nastolatków. Zetknęło się
w rodzinie z powodu alkoholu), dwie - wśród młodzieży (picie przez nieletnich i sprzedawanie im alkoholu) oraz jedna - nielegalnego handlu alkoholem. Respondenci byli proszeni o odpowiedź na pytanie, czy w czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem zetknęli się osobiście z takimi sytuacjami oraz czy próbowali podjąć jakąś interwencję. Rozkład odpowiedzi zawiera tabela 36. <br><br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br><br>Pierwsze pytanie brzmiało: <br>"Czy widział(a) Pan(i) biedę, nieszczęście jakiejś rodziny, spowodowane pijaństwem?". <br> Ponad połowa badanych zetknęła się z taką sytuacją. Wśród nich nieco ponad jedna czwarta próbowała podjąć jakąś interwencję w tej sprawie. <br> Zacznie częściej badani potwierdzali swoje obserwacje co do picia alkoholu przez nastolatków. Zetknęło się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego