Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
sporze wygrała opcja "budżetowa" i dochody z prywatyzacji do dnia dzisiejszego są elementem budżetu (z wyjątkiem, od 1997r., części środków pozostających po likwidacji przedsiębiorstw państwowych). Nie można zapominać, że jednym z celów prywatyzacji było uzdrowienie finansów publicznych, a wpływy prywatyzacyjne stanowiły w kolejnych latach dość znaczny procent dochodów budżetowych (zob. tabela 7.8). W ostatnich latach można było dostrzec odchodzenie od tego rodzaju poglądów. Pojawiło się kilka projektów rządowych, w których zapisano bezpośrednie dysponowanie potencjalnymi wpływami z prywatyzacji (np. na potrzeby reformy ubezpieczeń społecznych).
Pewną namiastką funduszu restrukturyzacji miała być Agencja Rozwoju Przemysłu powołana w grudniu 1990r. (zob. rozdział 5.5
sporze wygrała opcja "budżetowa" i dochody z prywatyzacji do dnia dzisiejszego są elementem budżetu (z wyjątkiem, od 1997r., części środków pozostających po likwidacji przedsiębiorstw państwowych). Nie można zapominać, że jednym z celów prywatyzacji było uzdrowienie finansów publicznych, a wpływy prywatyzacyjne stanowiły w kolejnych latach dość znaczny procent dochodów budżetowych (zob. tabela 7.8). W ostatnich latach można było dostrzec odchodzenie od tego rodzaju poglądów. Pojawiło się kilka projektów rządowych, w których zapisano bezpośrednie dysponowanie potencjalnymi wpływami z prywatyzacji (np. na potrzeby reformy ubezpieczeń społecznych).<br>Pewną namiastką funduszu restrukturyzacji miała być Agencja Rozwoju Przemysłu powołana w grudniu 1990r. (zob. rozdział 5.5
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego