Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
pomiaru rzeźby terenu metodą niwelacji punktów rozproszonych sporządza się stosowne szkice polowe (rys. 2.50). Szkic polowy pomiaru rzeźby terenu metodą niwelacji punktów rozproszonych powinien zawierać:
- punkt stanowiska i punkty nawiązania,
- rysunek sytuacji terenowej,
- rozmieszczenie pikiet z ich numerację,
- dopuszczalne kierunki interpolacji,
- kierunek północy,
- numerację szkiców sąsiednich,
- informacje opisowe w tabelce informacyjnej.
W trakcie pomiarów wysokościowych należy co jakiś czas, np. co 20 pikiet, kontrolować numerację pikiet na szkicu polowym i w dzienniku pomiarowym. W miarę postępu prac polowych, na kopii szkicu osnowy wysokościowej sporządza się szkic przeglądowy szkiców polowych.
Metoda niwelacji siatkowej polega na wytyczeniu siatki kwadratów i przemierzeniu wysokości
pomiaru rzeźby terenu metodą niwelacji punktów rozproszonych sporządza się stosowne szkice polowe (rys. 2.50). Szkic polowy pomiaru rzeźby terenu metodą niwelacji punktów rozproszonych powinien zawierać:<br>- punkt stanowiska i punkty nawiązania,<br>- rysunek sytuacji terenowej,<br>- rozmieszczenie pikiet z ich numerację,<br>- dopuszczalne kierunki interpolacji,<br>- kierunek północy,<br>- numerację szkiców sąsiednich,<br>- informacje opisowe w tabelce informacyjnej.<br>W trakcie pomiarów wysokościowych należy co jakiś czas, np. co 20 pikiet, kontrolować numerację pikiet na szkicu polowym i w dzienniku pomiarowym. W miarę postępu prac polowych, na kopii szkicu osnowy wysokościowej sporządza się szkic przeglądowy szkiców polowych.<br>Metoda niwelacji siatkowej polega na wytyczeniu siatki kwadratów i przemierzeniu wysokości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego