Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Pamiętnik Literacki
Nr: 11
Miejsce wydania: Londyn
Rok: 1987
piasku ślady, którym dotknięcie następnej fali zapewni nieśmiertelność".
Wędrówki Paszkiewicza kierują się często do odległych terenów, gdzie powstawała nasza Europa i skąd czerpała i do dziś czerpie natchnienie. A więc do Azji Mniejszej, źródła kultur, poczynając od hetyckiej, likijskiej, starogreckiej. Autor tropi ślady ich w ruinach budowli i okruchach glinianych tabliczek czy waz, podróżuje z Herodotem w jednej kieszeni a Pismem św. Nowego Testamentu w drugiej, nade wszystko gdy chodzi ścieżkami wydeptanymi przez św. Pawła w Cylicji, Anatolii, Efezie, w Grecji. Grecja i Włochy, to ulubione tereny tropiciela śladów wczesnochrześcijańskich, w dużej mierze zniszczonych przez islam, ale pociąga go również Egipt
piasku ślady, którym dotknięcie następnej fali zapewni nieśmiertelność"&lt;/&gt;.<br>Wędrówki Paszkiewicza kierują się często do odległych terenów, gdzie powstawała nasza Europa i skąd czerpała i do dziś czerpie natchnienie. A więc do Azji Mniejszej, źródła kultur, poczynając od hetyckiej, likijskiej, starogreckiej. Autor tropi ślady ich w ruinach budowli i okruchach glinianych tabliczek czy waz, podróżuje z Herodotem w jednej kieszeni a Pismem św. Nowego Testamentu w drugiej, nade wszystko gdy chodzi ścieżkami wydeptanymi przez św. Pawła w Cylicji, Anatolii, Efezie, w Grecji. Grecja i Włochy, to ulubione tereny tropiciela śladów wczesnochrześcijańskich, w dużej mierze zniszczonych przez islam, ale pociąga go również Egipt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego