Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
przekraczać 300-500 m co ma znaczenie ze względu na konieczność przechodzenia grup pozorujących z jednego celu na drugi.
Kierownik zajęcia powinien zawczasu określić położenie (współrzędne) celów i oznaczyć je na mapie. Umożliwią mu one przygotowanie danych kontrolnych do każdego celu. Ponadto cele w terenie należy ponumerować i oznaczyć odpowiednimi tabliczkami, co ułatwi kierowanie pozorowaniem. Odpowiednio do zadań, które będą przerabiane w czasie treningu, wybiera się następnie na podstawie mapy jedno lub kilka stanowisk ogniowych i określa, się ich współrzędne. Stanowiska ogniowe wybiera się w ten sposób, aby do jednego celu mogło "strzelać" kilku oficerów, ale z różnych stanowisk ogniowych. Ponadto
przekraczać 300-500 m co ma znaczenie ze względu na konieczność przechodzenia grup pozorujących z jednego celu na drugi.<br>Kierownik zajęcia powinien zawczasu określić położenie (współrzędne) celów i oznaczyć je na mapie. Umożliwią mu one przygotowanie danych kontrolnych do każdego celu. Ponadto cele w terenie należy ponumerować i oznaczyć odpowiednimi tabliczkami, co ułatwi kierowanie pozorowaniem. Odpowiednio do zadań, które będą przerabiane w czasie treningu, wybiera się następnie na podstawie mapy jedno lub kilka stanowisk ogniowych i określa, się ich współrzędne. Stanowiska ogniowe wybiera się w ten sposób, aby do jednego celu mogło "strzelać" kilku oficerów, ale z różnych stanowisk ogniowych. Ponadto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego