Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
tyle razy, aż kursor znajdzie się w 15 kolumnie (poznasz to po napisie kol: 15 w środkowej części paska stanu).
7. Nacisnąć klawisz [F4] - w ten sposób zdefiniowałeś pierwszą pozycję tabulatora.
8. Jeden raz nacisnąć klawisz [Strzałka w prawo] - kursor stanie w pozycji niepotrzebnego Ci tabulatora.
9. Nacisnąć klawisz [F4] - tabulator zostanie usunięty (w wierszu wzorca zamiast trójkącika pojawi się kropka).
10. Ustawiając klawiszem [Strzałka w prawo] kursor w kolejnych wymagających tego pozycjach, naciśnięciem klawisza [F4] dodawać lub usuwać kolejne pozycje tabulacji.
11. Nacisnąć [F5] tyle razy, aż z prawej strony polecenia Format pojawi się napis: do lewej.
12. Nacisnąć [F6
tyle razy, aż kursor znajdzie się w 15 kolumnie (poznasz to po napisie kol: 15 w środkowej części paska stanu).<br>7. Nacisnąć klawisz [F4] - w ten sposób zdefiniowałeś pierwszą pozycję tabulatora.<br>8. Jeden raz nacisnąć klawisz [Strzałka w prawo] - kursor stanie w pozycji niepotrzebnego Ci tabulatora.<br>9. Nacisnąć klawisz [F4] - tabulator zostanie usunięty (w wierszu wzorca zamiast trójkącika pojawi się kropka).<br>10. Ustawiając klawiszem [Strzałka w prawo] kursor w kolejnych wymagających tego pozycjach, naciśnięciem klawisza [F4] dodawać lub usuwać kolejne pozycje tabulacji.<br>11. Nacisnąć [F5] tyle razy, aż z prawej strony polecenia Format pojawi się napis: do lewej.<br>12. Nacisnąć [F6
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego