Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 01.03 (1)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Wałęsy - weszły do powszechnego obiegu, aczkolwiek do dziś większą sławą cieszy się jednak Michaił Gorbaczow, owszem, Słowianin, ale przecież nie taki sam jak tamci bojownik o prawa ludzkie i narodowe w naszej części Europy. W tym zachodnim kulcie Gorbaczowa odzywa się echo starego paradoksu. Rosja od wieków fascynowała Zachód. Przepastna, tajemnicza, wcielenie mitycznej słowiańskiej duszy. A to przecież Rosja podkreślała swą odrębność od Zachodu i jego cywilizacji. W XIX w. rosyjscy słowianofile piętnowali odszczepieństwo Polaków, którzy "zdradzili" słowiańszczyznę dla Zachodu. Nawet liberał Aleksander Hercen uważał, że tylko Rosja może przewodzić Słowianom. To jedno ze źródeł żywej do dziś wzajemnej nieufności w
Wałęsy - weszły do powszechnego obiegu, aczkolwiek do dziś większą sławą cieszy się jednak Michaił Gorbaczow, owszem, Słowianin, ale przecież nie taki sam jak tamci bojownik o prawa ludzkie i narodowe w naszej części Europy. W tym zachodnim kulcie Gorbaczowa odzywa się echo starego paradoksu. Rosja od wieków fascynowała Zachód. Przepastna, tajemnicza, wcielenie mitycznej słowiańskiej duszy. A to przecież Rosja podkreślała swą odrębność od Zachodu i jego cywilizacji. W XIX w. rosyjscy słowianofile piętnowali odszczepieństwo Polaków, którzy "zdradzili" słowiańszczyznę dla Zachodu. Nawet liberał Aleksander Hercen uważał, że tylko Rosja może przewodzić Słowianom. To jedno ze źródeł żywej do dziś wzajemnej nieufności w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego