Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
się, iż bezpieczniej zacząć powstanie wcześniej, dopóki jeszcze prawe skrzydło ma w ręku kierownictwo. Dembowski zręcznie rozdmuchiwał te nastroje, gdyż myślał sam wyrwać ster z rąk Centralizacji.
Przeciw Komitetowi Libelta znalazł oparcie w elementach bardziej radykalnych.
Około 1842 r. Walenty Stefański, drukarz, księgarz i wydawca, zorganizował w Poznaniu osobną organizację tajną, którą potocznie zwano Związkiem Plebejuszy.
Wchodzili doń rzemieślnicy i czeladnicy, jak również młodzież szkolna. Placówki związku istniały w wielu miastach Poznańskiego i Pomorza, sięgały i na Górny Śląsk. Stefański miał kontakty wśród żołnierzy Polaków w armii pruskiej, zwerbował też niewielkie grupy chłopów-gospodarzy. Edward Dembowski zbliżył się do "plebejuszy" i
się, iż bezpieczniej zacząć powstanie wcześniej, dopóki jeszcze prawe skrzydło ma w ręku kierownictwo. Dembowski zręcznie rozdmuchiwał te nastroje, gdyż myślał sam wyrwać ster z rąk Centralizacji.<br>Przeciw Komitetowi Libelta znalazł oparcie w elementach bardziej radykalnych.<br>Około 1842 r. Walenty Stefański, drukarz, księgarz i wydawca, zorganizował w Poznaniu osobną organizację tajną, którą potocznie zwano Związkiem Plebejuszy.<br>Wchodzili doń rzemieślnicy i czeladnicy, jak również młodzież szkolna. Placówki związku istniały w wielu miastach Poznańskiego i Pomorza, sięgały i na Górny Śląsk. Stefański miał kontakty wśród żołnierzy Polaków w armii pruskiej, zwerbował też niewielkie grupy chłopów-gospodarzy. Edward Dembowski zbliżył się do "plebejuszy" i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego