Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
się one ze struktur przedwojennych instytucji społecznych (np. Szare Szeregi - to przedwojenne ZHP), partii politycznych oraz wojska. W sumie, w ciągu pierwszych miesięcy okupacji, rozpoczęło działalność kilkaset organizacji podziemnych - cywilnych i zbrojnych.

Jesienią 1939 r. grupa wyższych oficerów Wojska Polskiego, która zgodnie z rozkazem naczelnego wodza pozostała w kraju, zawiązała tajną organizację wojskową: Służbę Zwycięstwu Polsce (SZP). Na jej czele stanął gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, aresztowany wkrótce przez NKWD we Lwowie. W grudniu 1939âr. - po konsultacjach z władzami polskimi na wychodźstwie - SZP została rozwiązana, a jej miejsce zajął Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Na jego czele stanął przebywający za granic gen. Kazimierz
się one ze struktur przedwojennych instytucji społecznych (np. Szare Szeregi - to przedwojenne ZHP), partii politycznych oraz wojska. W sumie, w ciągu pierwszych miesięcy okupacji, rozpoczęło działalność kilkaset organizacji podziemnych - cywilnych i zbrojnych.<br><br>Jesienią 1939 r. grupa wyższych oficerów Wojska Polskiego, która zgodnie z rozkazem naczelnego wodza pozostała w kraju, zawiązała tajną organizację wojskową: Służbę Zwycięstwu Polsce (SZP). Na jej czele stanął gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, aresztowany wkrótce przez NKWD we Lwowie. W grudniu 1939âr. - po konsultacjach z władzami polskimi na wychodźstwie - SZP została rozwiązana, a jej miejsce zajął Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Na jego czele stanął przebywający za granic gen. Kazimierz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego