Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
pomoc zewnętrzną. Utrzymała się jednak zwarta grupa "republikanów" warszawskich, do której przyłączali się powracający z emigracji literaci eks-jakobini, jak Józef Kalasanty Szaniawski i Franciszek Dmochowski. Włączyli się oni do prac Towarzystwa Przyjaciół Nauk i utrzymywali także ciche kontakty z Paryżem, licząc na odnowienie się wojny europejskiej.
W sumie organizacje tajne po III rozbiorze nie objęły szerokiego kręgu ludzi i nie wypracowały jednolitego programu działania. Dadzą się wśród nich wyróżnić trzy tendencje: szlachecka (Centralizacja lwowska), zmierzająca do odbudowy Polski przedrozbiorowej, burżuazyjna (Towarzystwo Republikanów Polskich), głosząca program reform, ale ograniczony do zrównania stanów, oraz plebejska (Gorzkowski), która rzucała hasło wyzwolenia chłopów. Trzy
pomoc zewnętrzną. Utrzymała się jednak zwarta grupa "republikanów" warszawskich, do której przyłączali się powracający z emigracji literaci eks-jakobini, jak Józef Kalasanty Szaniawski i Franciszek Dmochowski. Włączyli się oni do prac Towarzystwa Przyjaciół Nauk i utrzymywali także ciche kontakty z Paryżem, licząc na odnowienie się wojny europejskiej.<br>W sumie organizacje tajne po III rozbiorze nie objęły szerokiego kręgu ludzi i nie wypracowały jednolitego programu działania. Dadzą się wśród nich wyróżnić trzy tendencje: szlachecka (Centralizacja lwowska), zmierzająca do odbudowy Polski przedrozbiorowej, burżuazyjna (Towarzystwo Republikanów Polskich), głosząca program reform, ale ograniczony do zrównania stanów, oraz plebejska (Gorzkowski), która rzucała hasło wyzwolenia chłopów. Trzy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego