Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
z wartością A (np. średnia wartość energii dla siedmiu izobarów o liczbach masowych ((...)) wynosi odpowiednio ((...)).

3.1.1. Energie i czasy rozpadu

Cząstki emitowane w przemianach mają określoną energię kinetyczną mieszczącą się na ogół w granicach od 4 do 8,8 MeV. Cząstki z danego nuklidu bardzo rzadko mają wszystkie taką samą energię, zwykle tworzą kilka grup monoenergetycznych. Na podstawie stale zwiększającego się zasobu informacji o przemianie możemy stwierdzić, że złożoność emisji jest regułą ogólną. W przypadku jednej energii przemiany pojedynczy poziom utworzonego jądra stanowi zwykle jego stan podstawowy.
Przykładem takiej emisji o jednej monoenergetycznej grupie cząstek (widmo o jednej linii) są
z wartością A (np. średnia wartość energii dla siedmiu izobarów o liczbach masowych ((...)) wynosi odpowiednio ((...)).<br><br>&lt;tit&gt;3.1.1. Energie i czasy rozpadu&lt;/&gt;<br><br> Cząstki emitowane w przemianach mają określoną energię kinetyczną mieszczącą się na ogół w granicach od 4 do 8,8 MeV. Cząstki z danego nuklidu bardzo rzadko mają wszystkie taką samą energię, zwykle tworzą kilka grup monoenergetycznych. Na podstawie stale zwiększającego się zasobu informacji o przemianie możemy stwierdzić, że złożoność emisji jest regułą ogólną. W przypadku jednej energii przemiany pojedynczy poziom utworzonego jądra stanowi zwykle jego stan podstawowy.<br> Przykładem takiej emisji o jednej monoenergetycznej grupie cząstek (widmo o jednej linii) są
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego