Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
optyczny, śruby zaciskowe i śruby leniwe.
Dodatkowe wyposażenie tego instrumentu w urządzenia elektroniczne (dalmierze, urządzenia rejestrujące, obliczające i wyświetlające wyniki pomiaru) stanowi o tym, że instrument taki należy do nowej generacji przyrządów geodezyjnych nazywanych tachimetrami elektronicznymi typu total-station (rys. 3.1).
Układ głównych osi geometrycznych w tachimetrze elektronicznym jest taki sam jak w teodolicie (rys. 3.2). Jednak firmy oferujące tego typu urządzenia na ogół gwarantują spełnienie wszystkich warunków geometrycznych. Aktualnie produkowane tachimetry elektroniczne typu GTS-210, GTS-300 i GTS-70 wyposażone są w dwuosiowy kompensator cieczy, który pozwala na wyeliminowanie błędów niespoziomowania instrumentu zarówno w odczytach koła poziomego jak
optyczny, śruby zaciskowe i śruby leniwe.<br>Dodatkowe wyposażenie tego instrumentu w urządzenia elektroniczne (dalmierze, urządzenia rejestrujące, obliczające i wyświetlające wyniki pomiaru) stanowi o tym, że instrument taki należy do nowej generacji przyrządów geodezyjnych nazywanych &lt;HI rend="italic"&gt;tachimetrami elektronicznymi&lt;/HI&gt; typu &lt;HI rend="italic"&gt;total-station&lt;/HI&gt; (rys. 3.1).<br>Układ głównych osi geometrycznych w tachimetrze elektronicznym jest taki sam jak w teodolicie (rys. 3.2). Jednak firmy oferujące tego typu urządzenia na ogół gwarantują spełnienie wszystkich warunków geometrycznych. Aktualnie produkowane tachimetry elektroniczne typu GTS-210, GTS-300 i GTS-70 wyposażone są w dwuosiowy kompensator cieczy, który pozwala na wyeliminowanie błędów niespoziomowania instrumentu zarówno w odczytach koła poziomego jak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego