Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1999
życia, z zastrzeżeniem ust. 3.
Do rachunku karty mogą być wydane nie więcej niż 3 karty.
§ 7
Posiadacz konta osobistego występujący o wydanie karty dodatkowej dla osoby przez niego wskazanej udziela jej pełnomocnictwa szczególnego, tj. pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania transakcji w ciężar rachunku karty.
§ 8
Termin ważności kart dodatkowych jest taki sam jak termin ważności karty Posiadacza rachunku.
§ 9
1. Bank przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę:
1) czas posiadania konta osobistego,
2) wysokość i regularność wpływów na konto osobiste.
2. Bank może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.
§ 10
1. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu wniosku oraz
życia, z zastrzeżeniem ust. 3.<br>Do rachunku karty mogą być wydane nie więcej niż 3 karty.<br>§ 7<br>Posiadacz konta osobistego występujący o wydanie karty dodatkowej dla osoby przez niego wskazanej udziela jej pełnomocnictwa szczególnego, tj. pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania transakcji w ciężar rachunku karty.<br>§ 8<br>Termin ważności kart dodatkowych jest taki sam jak termin ważności karty Posiadacza rachunku.<br>§ 9<br>1. Bank przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę:<br>1) czas posiadania konta osobistego,<br>2) wysokość i regularność wpływów na konto osobiste.<br>2. Bank może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów.<br>§ 10<br>1. Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu wniosku oraz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego