Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy medyczne
Rok: 1997
lokat. Deklarując przechowanie określonej części wkładu w czasie odpowiadającym wybranej lokacie terminowej można uzyskać odpowiednio wyższe odsetki.
Uzyskane po upływie zadeklarowanego terminu blokady odsetki, dopisywane są do kwoty płatnej na każde żądanie, a nie do zablokowanej kwoty.
Jeśli nie zlikwidujemy blokady po upływie przewidzianego terminu, zostanie ona automatycznie przedłużona na taki sam następny okres.

Jeśli udało nam się zachęcić Państwa do otwarcia konta osobistego w PKO, prosimy pamiętać, że otrzymane blankiety czekowe są równie, a nawet bardziej cenne niż gotówka. Zgubiony lub skradziony blankiet czekowy albo czek może posłużyć osobie nieuprawnionej nie tylko do przywłaszczenia sobie pieniędzy zdeponowanych na koncie, ale również
lokat. Deklarując przechowanie określonej części wkładu w czasie odpowiadającym wybranej lokacie terminowej można uzyskać odpowiednio wyższe odsetki.<br>Uzyskane po upływie zadeklarowanego terminu blokady odsetki, dopisywane są do kwoty płatnej na każde żądanie, a nie do zablokowanej kwoty.<br>Jeśli nie zlikwidujemy blokady po upływie przewidzianego terminu, zostanie ona automatycznie przedłużona na taki sam następny okres.<br><br>Jeśli udało nam się zachęcić Państwa do otwarcia konta osobistego w PKO, prosimy pamiętać, że otrzymane blankiety czekowe są równie, a nawet bardziej cenne niż gotówka. Zgubiony lub skradziony blankiet czekowy albo czek może posłużyć osobie nieuprawnionej nie tylko do przywłaszczenia sobie pieniędzy zdeponowanych na koncie, ale również
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego