Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy telefoniczne
Rok: 2003
wyniku działań wojennych 1991 roku. Przypominamy - nikt nie udzielił nam rekompensat za ponoszone straty.
Niestety, podejrzewamy, że naród iracki pod rządami okupacyjnych wojak amerykańskich nie będzie głównym beneficjentem złóż ropy naftowej, której jest właścicielem. Raczej - przewidujemy, że złoża zostaną sprywatyzowane jak większa część polskiej gospodarki - przez tych samych kapitalistów - z takim samym pożytkiem dla Irakijczyków jak Polaków... Mamy również podstawy przypuszczać, że podobnie dziać się będzie po wkroczeniu wojsk ONZ, z ewentualnym udziałem wojsk niemieckich, czy nawet rosyjskich!
Zaistniała sytuacja powinna nam, Polakom uświadomić - jak ważną rolę dla przyszłości naszego Kraju mają silna gospodarka polska i polskie wojsko!

Niemcy, nasz główny konkurent
wyniku działań wojennych 1991 roku. Przypominamy - nikt nie udzielił nam rekompensat za ponoszone straty.<br>Niestety, podejrzewamy, że naród iracki pod rządami okupacyjnych wojak amerykańskich nie będzie głównym beneficjentem złóż ropy naftowej, której jest właścicielem. Raczej - przewidujemy, że złoża zostaną &lt;hi&gt;sprywatyzowane&lt;/&gt; jak większa część polskiej gospodarki - przez tych samych kapitalistów - z takim samym pożytkiem dla Irakijczyków jak Polaków... Mamy również podstawy przypuszczać, że podobnie dziać się będzie po wkroczeniu wojsk ONZ, z ewentualnym udziałem wojsk niemieckich, czy nawet rosyjskich!<br>Zaistniała sytuacja powinna nam, Polakom uświadomić - jak ważną rolę dla przyszłości naszego Kraju mają &lt;hi&gt; silna gospodarka polska i polskie wojsko!&lt;/&gt;<br><br>&lt;hi&gt;Niemcy&lt;/&gt;, nasz główny konkurent
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego